Yksi rukoustapa on niin sanotun Yksinkertaisen kirkon (Simple Church) ohje. Siinä kerrotaan toisille kuluneelta viikolta yksi kohokohta eli kiitosaihe tai mieltä painava asia eli rukousaihe. Tai molemmat! Tämän jälkeen toiset rukoilevat sanojan puolesta esimerkiksi niin, että yksi rukoilee ääneen. Toinen vaihtoehto on siunata henkilö Herran siunauksella (4. Ms. 6). Jos näin tehdään esimerkiksi jumalanpalveluksessa pienissä ryhmissä, niin tilaisuutta johtava henkilö rukoilee ääneen ja kukin ryhmä voi laittaa käden sanojan päälle. Kannattaa kokeilla! Rukoileminen ei edellytä hyviä puhelahjoja, vaan yksinkertainen rukous riittää. Pääasia on, että turvaudumme Jeesukseen. ”Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. – – Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.” Jaak. 5:13, 16b.

Rakas Jeesus, kiitos siitä, että olet luvannut kuulla rukouksemme. Opeta meitä kertomaan huolemme toisillemme ja rukoilemaan myös yhdessä. Auta meitä ahdistuksien ja vaikeuksien keskellä. Kiitos siitä, että olet avannut meille pääsyn Isän luokse. Sinun nimessäsi, Jeesus, aamen.

Sana-lehti 12/2019 21.3.2019