Raamatussa kerrotaan, kuinka Daniel oli rukoillut kolmen viikon ajan. Hänelle ilmestyi enkeli, joka kertoi viivästyksen syyn: ”Älä pelkää, Daniel. Sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen… Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä…” (Dan. 10:12, 13) Kertomus voi tuntua kaukaiselta, mutta se avaa meille rukouksen näkymätöntä taustaa. Kun rukoilemme, osallistumme taisteluun, jonka lopullinen tulos on selvä: Jeesus on Herra! Hän on voittanut pahan vallan. Sota on jo ratkaistu, mutta vieläkin käydään loppukahakoita, ja muun muassa siksi vastaukset viipyvät. Ratkaiseva vaihe alkoi ensimmäisenä kristillisenä jouluna: ”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa” (Gal. 4:4).

Rakas Isä! Kiitos, että lähetit Jeesuksen meidän luoksemme. Kiitos, että ristin ja ylösnousemuksen jälkeen saimme Pyhän Hengen Puolustajaksemme. Jätämme sinulle omat huolemme. Auta meitä. Anna meidän joulumme syventää luottamustamme sinuun ja hyvyytesi lopulliseen voittoon. Jeesuksen nimessä, aamen.

Sana-lehti 51-52/2108 20.12.2018