Lähde mukaan tukemaan Jukkaa! Voit ilmoittautua tällä lomakkeella ja kertoa, miksi Jukka sinun mielestäsi pitäisi valita Lapuan hiippakunnan piispaksi. On tärkeää, että ilmoitat tuestasi, vaikka et haluaisikaan nimeäsi julkisuuteen.

Lähteelle

Kirkko lähti liikkeelle elävän veden lähteen löytymisestä, kun Jumala lähetti Jeesuksen luoksemme. Hänen opetuksensa, ristinsä ja ylösnousemuksensa puhkaisi meille pelastuksen lähteen. Kirkon elämä voidaan nähdä tuon elävän veden nauttimisena ja sen viemisenä eri tavoin ihmisten ulottuville.

Yksi tapa kuvata kirkon elämää on missionaarinen seurakunta, joka on avoin, ulospäin suuntautuva, rukoileva, vieraanvarainen, rakenteiltaan joustava ja ilmapiiriltään lämmin osallisuuden yhteisö. Tämä määritelmä löytyy kirkon lähetysstrategiasta, ja samansuuntaisia ajatuksia on helppo havaita vaikkapa alkukirkon elämästä Apostolien tekojen toisen luvun lopusta. Erilaiset kirkon ominaisuudet ja työmuodot ovat aivan kuin putkia, joiden kautta lähteen elävä vesi saadaan levitettyä laajalle.

Kirkko, myös luterilainen kirkko, kasvaa eri puolilla maailmaa. Meillä Suomessa on totuttu laskeviin jäsenmääriin ja kirkkomme on toteuttanut jo jonkin aikaa eräänlaista hallittua alasajoa, jossa sopeudutaan kristillisen uskon heikkenemiseen. Kirkko näyttäytyy hallinnollisena instituutiona, jota hallitaan perinteisen lain ja evankeliumin kaksikosta enemmän lailla ja evankeliumi on varjossa. Samalla ilo katoaa ja tavallisen kansan on vaikea hahmottaa kirkon merkitystä itselleen. Putket on rakennettu hyvään kuntoon, mutta veden johtaminen niihin näyttää ontuvan, sillä ihmiset vieraantuvat uskosta Jeesukseen.

Olisiko nyt aika muuttaa suuntaa? Se vaatii kulttuurin ja ajattelutavan muutosta, mikä ei ole helppoa. Se on kuitenkin mahdollista ja innostavaa! Se vaatii myös piispalta ennen kaikkea hengellistä johtajuutta, jotta papit ja muut vastuunkantajat saavat rohkaisua ja ohjausta hengelliseen elämään ja rukoukseen. Hallinnon ja talouden tehtäviä voi delegoida, kun taas hengellistä johtajuutta, karismaa ja innostajan roolia ei voi. Jukka on ehdokas, jolla on visio elävästä seurakunnasta ja käytännössä koeteltuja tapoja sen mahdollistamiseen.

On palattava lähteelle – Jumalan yhteyteen, Jeesuksen tuntemiseen ja rukoukseen – ja nostettava uudelleen esiin ajatus siitä, että Pyhä Henki voi tuoda täälläkin innostavan elämän yhteisöille ja yksilöille! Vain silloin voimme johtaa elävää vettä ihmisten astioihin. Paikallisseurakunta voi olla elävä hengellinen koti jokaiselle ihmiselle.

Kirkkomme ydin ankkuroituu Katekismuksen hyviin perusasioihin ja ennen kaikkea Jeesukseen. Tuo ydin olisi saatava nykyistä paremmin näkyviin ja seurakuntaelämän keskiöön.

Jukan päätavoitteet, joita hän haluaa edistää kaikessa elämässään:

 1. Pyhän Hengen tuoreena pitämä rukouselämä ja usko Jeesukseen (Joh. 14:26). Rukousta ei voi suorittaa, mutta sille on hyvä raivata tilaa työnteossa ja yhteisissä tilaisuuksissa ja antaa tietoisesti Pyhälle Hengelle myös siten mahdollisuus vaikuttaa meissä. Kaikkia työntekijöitä ja vastuunkantajia rohkaistaan hankkimaan itselleen rukouspiiri. Esimerkkinä tästä Simple church.
 2. Luottamukselliset suhteet ihmisiin (Room. 12:18). Seurakuntaelämässä on kyse ennen kaikkea suhteista, ei niinkään kaavoista ja rakenteista. On tärkeää tehdä mahdollisimman paljon yhdessä, yhteisen työnäyn etsimisestä alkaen. Esimerkkinä Yhteisöhautomo.
 3. Rohkaisu kaikille kristityille kertoa ilosanomaa eteenpäin sanoin ja teoin (1. Piet. 3:15, 16). Siihen on olemassa yksinkertaisia ja hauskoja malleja, joihin voi yhdessä tutustua, esimerkkinä vaikkapa Luukas 10 -tapa elää.

Vahvuuksia

Jukan vahvuuksina näemme hyvät kansainväliset ja kirkkojen väliset suhteet, luonnollisuuden, innostavuuden ja missionaarisuuden. Hän on helposti lähestyttävä, lämminhenkinen ja aidosti tiimi-ihminen, mikä näkyy läheisenä yhteistyönä seurakuntien vastuunkantajien kanssa.

Kirkon hengellinen uudistuminen on ollut Jukan tavoitteena koko hänen pappisuransa ajan. Hänellä on kokemusta työstä Suomessa ja maailmalla ja osaamista toteuttaa seurakuntiemme työssä sellaisia malleja, jotka todella toimivat. Ihmiset kaipaavat uskossaan kokemuksellisuutta, mihin on löydetty toimivia tapoja kasvavissa luterilaisissa kirkoissa. Tähän Jukka voi kannustaa ja opastaa. Kirkko ei kasva rakenteilla ja rahalla vaan sillä, että elämme todeksi elävän yhteyden Jeesukseen!

Jukka Jämsén, 57

Rovasti, asiantuntija, lähetys- ja kansainvälinen työ, Lapuan hiippakunta

Koulutuksia: Teologian maisteri, Ylempi pastoraalitutkinto, Kirkon konsulttivalmennus, Johtamisen erikoisammattitukinto, Lähetystyöntekijän valmennuskurssi

Tutustu Jukkaan tarkemmin osoitteessa www.jukkajamsen.fi

Äänioikeutetut tukijat

 1. Risto-Pekka Alhainen, seurakuntapastori, Ilmajoki
 2. Jukka Bergström, ICT manager, Vaasa
 3. Marja Fagerlund, toimistoinsinööri, Jyväskylä
 4. Jari-Pekka Friman, kirkkoherra, Mustasaari
 5. Pasi Heikkilä, rehtori, Muurame
 6. Tuula Hepo-oja, eläkeläinen, Mustasaari
 7. Jari Honkakari, rovasti, Keuruu
 8. Marianne Huhtala, eläkeläinen, Kärjenkoski
 9. Kai Jantunen, rovasti, hiippakuntadekaani emeritus, Jyväskylä
 10. Olli Jämsén, DI, Äänekoski
 11. Miika Kallio, seurakuntapastori, Vaasa
 12. Tapio Karjalainen, rovasti, lähetystyöntekijä, eläkeläinen, Jyväskylä
 13. Timo Kaukomaa, VTT, pastori, Vaasa
 14. Mika Kilkki, pastori, Jyväskylä
 15. Päivi Kuismanen, seurakuntapastori, Laihia
 16. Jari Kuusi, kirkkoherra, Isojoki
 17. Kimmo Kypärä, luokanopettaja, Keuruu
 18. Heimo Lajunen, LL, erikoislääkäri, Jyväskylä
 19. Pasi Lampinen, perheneuvoja, Muurame
 20. Jari Lassila, insinööri, Helsingby
 21. Jani Latva-Nikkola, kirkkoherra, Ilmajoki
 22. Hannu Lehmonen, eläkeläinen, Äänekoski
 23. Tuula H. Leponen, eläkeläinen, Mustasaari
 24. Vihtori Leskelä, pastori, Isokyrö
 25. Seija Lähteenmäki, pastori, Kodesjärvi
 26. Marko Mitronen, pastori, Pietarsaari
 27. Petteri Muotka, rehtori, Jyväskylä
 28. Miika Mäkinen, pastori, Jyväskylä
 29. Samuel Mäkinen, seurakuntapastori, Kauhava
 30. Kai Niemelä, piirijohtaja, KM, Vaasa
 31. Riitta Nyrönen, eläkeläinen, Äänekoski
 32. Marika Närhi, pastori, Äänekoski
 33. Seppo Oikari, eläkeläinen, Kyyjärvi
 34. Lauri Oinonen, rovasti, Keuruu
 35. Yrjö Ojala, kirkkovaltuutettu, Kurikka
 36. Juha Palo, tekninen päällikkö, Ylistaro
 37. Marja Palo, pastori, Ylistaro
 38. Maaria Perälä, rovasti, Laihia
 39. Lauri Pietikäinen, kappalainen, Äänekoski
 40. Juho Puhto, pastori, Jyväskylä
 41. Vesa Rasta, kirkkoherra, Kuortane
 42. Esa Ryynänen, vanhempi konstaapeli, kirkkovaltuuston puh. joht., Keuruu
 43. Elina Räsänen, luokanopettaja, Viitasaari
 44. Seppo Salonen, pastori, Kodesjärvi
 45. Sanna Schöning, perusopetuksen rehtori, Mustasaari
 46. Timo Seppälä, opettaja, Ylistaro
 47. Anna Maria Siljander, kappalainen, Muurame
 48. Tarja Sulkala, kirkkoherra, Kyyjärvi
 49. Jaana Tani, rehtori, Äänekoski
 50. Tarja Tarvainen, rekisterisihteeri, Äänekoski
 51. Lea Trygge, eläkeläinen, Mustasaari
 52. Aapo Tähkäpää, opiskelija, muusikko, Muurame
 53. Esa Vaittinen, rovasti, Kauhavan Ylihärmä
 54. Seppo Viljasjärvi, vt. kappalainen, Keuruu
 55. Raine Äyräväinen, luokanopettaja, Muurame

…sekä 8 muuta äänioikeutettua, jotka eivät ole halunneet nimeään julki.

Muut tukijat ja esirukoilijat

 1. Irene Aaltonen, kirkkovaltuutettu, Äänekoski
 2. Maiju Ahlholm, musiikinopettaja, Eno/Joensuu
 3. Harri Alatupa, piirijohtaja, Jyväskylä
 4. Jaana Alatupa, toimistosihteeri, Jyväskylä
 5. Ulla Anttila, diakoni, Alajärvi
 6. Leea Arppe-Saajamaa, varhaiskasvatuksen hoitaja, Jyväskylä
 7. Iman Esfandiari, opiskelija, Jyväskylä
 8. Mika Falk, toiminnanjohtaja, Lahti
 9. Paula Forsgrén, eläkeläinen (perhehoitaja), Äänekoski
 10. Ralf-Eerik Friman, pastori, Tampere
 11. Mia Hagman, vt. kappalainen, Muurame
 12. Pekka Hakola, taksinkuljettaja, Vaasa
 13. Eero Hakonen, eläkeläinen, Äänekoski
 14. Juha Halonen, diakoni, Jyväskylä
 15. Marita Halonen, erityisluokanopettaja, Jyväskylä
 16. Eero Haltia, diakoni, työnohjaaja STOry, Hämeenlinna
 17. Meri Hannikainen, kasvatuksen koordinaattori, Espoo
 18. Paul Harcourt, Vicar of All Saints, National Leader of New Wine, London, UK
 19. Pirkko Haukka, luokanopettaja, Iisalmi
 20. Pentti Haverinen, rovasti, johtava sairaalapastori (el), Luhanka
 21. Henna Heimonen, lastensuojelun ohjaaja, diakoni – kirkon nuorisotyönohjaaja, Ähtäri
 22. Anni Heinonen, seurakuntalainen, Jyväskylä
 23. Tommi Hekanaho, kouluisäntä, talonmies, Järvenpää
 24. Olli Helle, filosofian ja liikuntatieteiden maisteri, Jyväskylä
 25. Matti Hernesaho, seurakuntapastori, Turku
 26. Leena Hirvelä, toimistosihteeri, eläkkeellä, Lapua
 27. Sirpa Huhdankoski, diakoni, Kauhava
 28. Arni Hukari, talousjohtaja, Valkeakoski
 29. Suvi Huotari, teologian opiskelija, Joensuu
 30. Jarmo Hyvärinen, logistikko/maallikko, Jyväskylä
 31. Elina Hänninen, luokanopettaja, Laukaa
 32. Rev. Nalogwa Ibrahim, diocese youth coordinator, Mwanza, Tanzania
 33. Inkeri Ilkka, eläkeläinen, Virrat
 34. Juha Itkonen, TT, kirkkoherra, Orivesi
 35. Päivi Itkonen, diakoniatyöntekijä, Jyväskylä
 36. Kimmo Jaatila, apulaisrehtori, pastori, Savonlinna
 37. Ritva Jantunen, keittiömestari, Savonlinna
 38. Veli-Pekka Joki-Erkkilä, LT, Tampere
 39. Sirpa Jokinen, kierrätyspäällikkö, Jyväskylä
 40. Anne Jussila, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, Uusikaupunki
 41. Jukka Järvenpää, teol.kand., Espoo
 42. Miia Kaartama, nuorisotyönohjaaja srk, Kittilä
 43. Kirsi Kaartinen, seurakuntalainen, Jyväskylä
 44. Elise Kallio, psykologi, Vaasa
 45. Iida Kallio, opettaja, Tampere
 46. Tuomo Kalliomäki, CEO, Jyväskylä
 47. Nina Kallionvirta, pastori, Äänekosken vapaaseurakunta, Äänekoski
 48. Soili Kallio-Pulkkinen, HLT, EHL, Oulu
 49. Timo Kangas, TM, Pastori, KM, luokanopettaja, Helsinki
 50. Katri Karhunen, musiikkiterapeutti, Lapua
 51. Mervi Karhunen, erityisopettaja, Ylistaro
 52. Katariina Keinänen, sairaanhoitaja (AMK), Lahti
 53. Ritva Keinänen, eläkeläinen, Kuopio
 54. Tiina Kilkki, diakonissa, Jyväskylä
 55. Johanna Kivimäki, teologi, perhetyöntekijä, Ylöjärvi
 56. Tellervo Koivukangas, lehtori (el), Äänekoski
 57. Timo Koivukangas, eläkeläinen, Äänekoski
 58. Ari Koivulahti, valokuvaaja, Lahti
 59. Taisto Kontinen, eläkeläinen, Savonlinna
 60. Outi Kortevaara, yrittäjä, Tampere
 61. Nina Koskela, teologian maisteri, Turku
 62. Marjaana Kotilainen, toimittaja, Viitasaari
 63. Karoliina Kovalainen, varhaiskasvatuksen opettaja, KM tutkinnon opiskelija, Jyväskylä
 64. Eero Kuikanmäki, vt. kappalainen, Rääkkylä / Kitee
 65. Juha Kyyrä, opettaja, Jyväskylä
 66. Jukka Kääriäinen, lähetysjohtaja, Helsinki
 67. Suvi Laakso, luokanopettaja, Pyhäjärvi
 68. Tapio Laakso, luokanopettaja, KM, Pyhäjärvi
 69. Mauri Laine, rovasti (el), Mikkeli
 70. Antti Laitinen, kouluttaja, Jyväskylä
 71. Annika de Lamare, Jyväskylä
 72. Anne-Marie Lehto, sairaanhoitaja-terveydenhoitaja-diakonissa, Jyväskylä
 73. Seppo Lehtonen, herastuomari, Vaasa
 74. Kenno Leier, Chief Networking Officer, pastor, Espoo
 75. Maire Lilja, yrittäjä, Jyväskylä
 76. Lasse Lindberg, seurakuntapastori, Salo
 77. Hanna Londi, lähetystyöntekijä, Riihimäki
 78. Jussi Luoma, teologian opiskelija, NAVI-edustaja, Suomen Lähetysseuran aktiivi, Jyväskylä
 79. Pertti Luoma, eläkeläinen, Kajaani
 80. Pirjo Luoma, henkilökohtainen avustaja, Jyväskylä
 81. Pirkko Luoma, FM, lähetystyöntekijä, Kajaani
 82. Tapani Luoma, FM. Fys. Mat, eläkkeellä, teol. opiskelija, Jyväskylä
 83. Laura Luukko, KM, sosiaalityöntekijä, Kuortane
 84. Marja-Leena Lähteenmäki, lähetyssihteeri, eläkkeellä, Keuruu
 85. Monna Malila, sosionomi (AMK), nuorisokodinohjaaja, Petäjävesi
 86. Pasi Malkasilta, opiskelija, Helsinki
 87. Hanna-Liisa Malmi, lääkäri, Kauhava
 88. Johanna Marjomäki, luokanopettaja, Alavus
 89. Matti Marjomäki, LuO, KM, Alavus
 90. Anna Leena Marttala, lastenhoitaja, Ylistaro
 91. Jussi Marttala, sikalatyöntekijä, Ylistaro
 92. Mikko Matikainen, koulutusjohtaja, pastori, radiotoimittaja, Vantaa
 93. Esko Mattila, kirkkoherra (el), Ikaalinen
 94. Tim Meathrel, Revd, New Wine Head of Ministry for International, Northwood, London, UK
 95. Gerson Mgaya, pastori, Joensuu
 96. John Mongi, Assistant Chaplain, Mwanza, Tanzania
 97. Sara Moorrees, äiti, Tampere
 98. Marika Mäkelä, teologian maisteri, Alavus
 99. Juho Mäki, opiskelija, Jyväskylä
 100. Katri Nieminen, toimittaja, Jyväskylä
 101. Marja-Leena Nieminen, lääkäri, Mikkeli
 102. Heikki Niittylä, datatieteilijä, Jyväskylä
 103. Kati Niittylä, sairaanhoitaja (AMK), Jyväskylä
 104. Kenneth Nyholm, ohjelmajohtaja, Tampere
 105. Hanna Oja-Nisula, pastori, lähetystyöntekijä, Mwanza, Tansania
 106. Pauliina Orrensuo, varhaiskasvatuksen opettaja, Espoo
 107. Jenni Pajari, työterveyshoitaja, Äänekoski
 108. Olli Pakalen, rovasti, Lohja
 109. Henna Parhiala, diakoni, lähetyssihteeri, Jyväskylä
 110. Veijo Pelkonen, eläkeläinen (AMK lehtori, Kirkon nuorisotyö), Savonlinna
 111. Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja / ulkomaantyönjohtaja, Helsinki
 112. Antti Pesonen, seurakuntapastori, Vantaa
 113. Päivi Pesonen, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, Ilmajoki
 114. Ilkka Pihlajamäki, seurakuntapastori, Kuopio
 115. Pekka Pirinen, KTT, lehtori, Jyväskylä
 116. Tuula Pirinen, FM, kieltenopettaja, toimittaja, Jyväskylä
 117. Säde Pirttimäki, lähetyskasvatussihteeri, kotiäiti, Jyväskylä
 118. Timo Pokki, pastori, TT, dos., Heinola
 119. Päivi Poutiainen, englanninopettaja, Jyväskylä
 120. Ilkka Puhakka, evankelista, Sauvo
 121. Liisa Puhalainen, luokanopettaja, Jyväskylä
 122. Raija Puttonen, eläkeläinen, Suolahti
 123. Timo Puttonen, liikennelentäjä, Espoo
 124. Jaana Pöllänen, laulaja-evankelista, Jokioinen
 125. Teppo Pöyhtäri, opiskelija, Jyväskylä
 126. Timo Pöyhönen, toiminnanjohtaja, Tampere
 127. Heli Rainio, yrittäjä, Hämeenlinna
 128. Sari Raitio, seurakuntalainen, Viitasaari
 129. Tapio Rekola, kanttori, Keuruu
 130. Mugisha Rweyemamu, lecturer, Mwanza, Tanzania
 131. Ulla Rissanen, pastori, Oulu
 132. Eveliina Roznovski, kansainvälisen työn sihteeri, Espoo
 133. Mimii Kwerakwiza Brown Rubindamayugi, pastor, Tanzania
 134. Heidi Ruuska, kirkon nuorisotyönohjaaja, Helsinki
 135. Marjatta Ruuska, eläkeläinen, neuvoston vpj. valtuutettu, Viitasaari
 136. Marika Salo, yrittäjä, yhteisövalmentaja, Lempäälä
 137. Ritva Schiestl, hallinto-oikeustuomari, Jyväskylä
 138. Aimo Siekkinen, kaivinkoneenkuljettaja, Laukaa
 139. Vesa Siltala, pastori, Littoinen
 140. Anna-Maria Sironen, nuorisotyönohjaaja/aikuistyöntekijä, Kauhava
 141. Elina Siukonen, koulutussuunnittelija, pastori, Helsinki
 142. Pirjo Sormunen, lastentarhanopettaja, Tata, Unkari
 143. Anette Syrjälä, kahvilatyöntekijä, Riihimäki
 144. Markku Syrjälä, lähihoitaja, luonto-opas, maanmittausmekaanikko, Riihimäki
 145. Reijo Syrjäläinen, raitiovaunun kuljettaja, Helsinki
 146. Tapio Sätilä, hallintojohtaja, Hämeenlinna
 147. Helvi Tanttula, toimistosihteeri, eläkkeellä, Jyväskylä
 148. Mervi Tiilikainen, sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja, Rovaniemi
 149. Marja Leena Timonen, eläkeläinen, Lapinlahti
 150. Pirkkoliisa Toikko, luokanopettaja, Alavus
 151. Jarno Tukiainen, kevytyrittäjä, Keuruu
 152. Raija Tuomaala, lehtori, Vaasa
 153. Päivi Untamala, luokanopettaja, Vantaa
 154. Sisko Vaittinen, eläkeläinen, Ylihärmä
 155. Eero Valkama, rakennusalan yrittäjä, Jyväskylä
 156. Kari Valkonen, DI, evankelista, Jyväskylä
 157. Mari Valkonen, LTO, evankelista, Jyväskylä
 158. Auni Vannesluoma, parturi-kampaamo yrittäjä, Töysä
 159. Esa Vauhkonen, ensihoitaja, Jyväskylä
 160. Sari Vehmanen-Mäntynen, suntio/esimies, Äänekoski
 161. Petri Vienola, peruskoulun opettaja, Jyväskylä
 162. Piia Vienola, manager, project control, Jyväskylä
 163. Eetu Vuollo, toimitusjohtaja, Oulu
 164. Kukka-Maaria Vänskä, ohjaava opettaja, Riihimäki
 165. Kate Wharton, Reverend, Assistant National Leader of New Wine England, Liverpool, UK
 166. Sirpa Willman, eläkeläinen, Jyväskylä
 167. Juha Yli-Jaakkola, kaupunkityöntekijä/pastori, Kaarina
 168. Mervi Ylinen, yhteisöpedagogi, Lapua
 169. Hanne Äyräväinen, luokanopettaja, Muurame

…sekä 40 muuta henkilöä, jotka eivät ole halunneet nimeään julki.

Piispanvaali logo