15.–24.6.2008 kävin tutustumassa New Wine -järjestön ja paikallisen anglikaanikirkon yhteistyöhön Masenossa Keniassa.

Opetusmaatilalla uusien menetelmien avulla onnistunut maissisato. Viereisellä pellolla oli vertailukohtana perinteisen menetelmän vuoksi noin kolmasosaan edellisestä jäänyt sato.

Maatalousprojektissa opetellaan lannoitekasvien kasvattamista, jotta vältytään kalliiden keinotekoisten lannoitteiden ostamiselta. Samoin paikalliset ovat päässeet lahjoitusvarojen avulla perustamaan osuuskunnan, joka on rakentanut viljavaraston. Sen avulla viljaa ei tarvitse myydä sesonkiaikaan, jolloin hinnat ovat alimmillaan, vaan myynti voidaan ajoittaa satokausien väliin korkeamman hinnan aikaan. Säästyneiden varojen avulla viljelijäosuuskunnan jäsenperheiden lapset ovat jatkuvien peltotöiden sijaan päässeet kouluun.

Osuuskunnan uusi viljavarasto

Saarnasin päiväntasaajalla sijaitsevassa anglikaanikirkon jumalanpalveluksessa, jonka päätteeksi suuri joukko ihmisiä jäi paikalle esirukousta varten.

Opetustilaisuuksissa ja jumalanpalveluksissa riitti väkeä

Rukousvastaukset matkan aikana olivat länsimaalaisin silmin katsottuna merkillisiä, erityisesti parantumiset erilaisista vaivoista. Päällimmäinen muistikuva matkasta on se, että paikallisen uskon ilmapiirin tai jonkin muun syyn ansiosta paranemiskokemukset ovat rukoustilanteissa yleisempiä kuin Suomessa tai Euroopassa. Rohkaisevaa kokonaisvaltaisen lähetystyön näkökulmasta oli sekin, että maatalousprojektien työntekijät olivat mukana rukous- ja jumalanpalveluselämässä eikä näitä eri työmuotoja nähdä toisistaan erillisinä.

Matkan eräänä mukavana yksityiskohtana oli tutustuminen Kisumussa sijaitsevaan kehitysvammaisten oppilaitokseen. Rukoilin nimittäin uskoontuloni jälkeen säännöllisesti jumalanpalveluksissa tuon Sleyn työmuodon puolesta, sillä se oli kotiseurakuntani Keuruun nimikkokohde!