Kansainvälisen työn sihteerien kanssa tutustuin Luterilaisen maailmanliiton ja Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja kehitysosastoihin Genevessä 15.-19.4. 2015. Se oli silmiä avaava kokemus siitä, kuinka LML:ssa ja KMN:ssa on evankeliumiin keskittyviä asiantuntijoita erityisesti kasvavista kirkoista. Meille Suomeen tällaista kuvaa ei oikein tahdo tulla, vaan jostakin syystä useat Geneven-kävijät tuntuvat keskittyvän kertomaan enemmän kehitysyhteistyöstä ja länsimaisten trendikkäiden arvojen edistämisestä.

Matka oli rohkaiseva muistutus siitä, että kirkkojen yhteydessä on paljon hyviä piirteitä, sillä maailmanlaajuinen kirkko kasvaa ja pysyy elossa pitkälti evankeliumin varassa. Merkittävin tekijä kirkon kasvussa ei ole raha vaan evankeliumi. Luterilaisen kirkon viestintä ja samoin maallinen media pitävät jostain syystä yllä melko länsimaista, maallistunutta kuvaa LML:n ja KMN:n toiminnasta, vaikka kokonaisuus on mielestäni tasapainoisempi.