Lähetystyön ja koko seurakunnan ulospäin suuntautuvan luonteen perustana on usein pidetty Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Toisaalta voidaan sanoa, että vaikka Uuden testamentin lähetyskäskyt jätettäisiin huomiotta, pelkkä lähimmäisenrakkaus velvoittaa kertomaan sanomaa ristillä kuolleesta ja kuoleman voittaneesta Jeesuksesta mahdollisimman monille ihmisille. Joka tapauksessa lähetyskäsky kertoo, Jeesuksen vahvistaman rakkauden kaksoiskäskyn lisäksi, että Jeesuksen selvä tarkoitus on Jumalan valtakunnan ilosanoman levittäminen kaikille kansoille.

Pidämme usein lähetyskäskynä nimenomaan Matteuksen evankeliumin loppua:

”Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matteus 28:18-20

Lähetyskäskyjä on kuitenkin enemmän. Jokaisen evankeliumin lopussa ja muuallakin löytyy samoja ajatuksia. On hyvä kiinnittää huomiota lähetyskäskyn rakenteeseen, joka toistuu niissä jokaisessa:

1. Lähetyskäsky on kuolleista ylösnousseen Jeesuksen antama, kuoleman voittajan valtuuksilla annettu

2. Lähetystyön sisältö on Jeesus: syntien anteeksiantaminen ja pelastus hänessä

3. Lähetystyön menetelmänä on julistus ja todistus Jeesuksesta sanoin ja teoin sekä kristillinen kaste

4. Lähetyskäskyyn sisältyy lupaus Jumalan läsnäolosta ja voimasta Pyhässä Hengessä niille, jota toteuttavat lähetyskäskyä. Lähetyskäsky ei ole siis luonteeltaan vaatimus vaan lupaus. Voisikin puhua lähetyslupauksesta lähetyskäskyn sijaan tai ainakin sen rinnalla.

Kolmesta ensimmäisestä kohdasta kristityt ovat olleet jotakuinkin samaa mieltä. Neljännessä kohdassa käytännön sovelluksista ollaankin sitten erimielisiä.

Mitä Jeesus käytännössä tarkoittaa, kun hän lupaa olla meidän kanssamme kaikki päivät, niin kuin Matteuksen evankeliumi kertoo?

Markuksen evankeliumin lähetyskäskyssä (Mark. 16:14-20) samassa kohdassa sanotaan: ”Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.” Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.” Markus 16:17-20

Jeesus tarkoitti selvästi lupauksellaan läsnäolosta Pyhän Hengen tunnusmerkkejä, jos katsomme asiaa Markuksen evankeliumin näkökulmasta. Sen valossa on merkillistä, että meitä, jotka haluamme ottaa myös Pyhän Hengen armolahjat vakavasti, sanotaan karismaatikoiksi, erotukseksi niin sanotusta normaalista kristillisyydestä. Aivan kuin armolahjat eivät kuuluisikaan Jeesuksen suunnitelmaan, vaan olisivat jotakin yli-innokkaiden kristittyjen lisäystä siihen, mitä Jeesus itse asiassa tarkoitti.

Kyseinen kohta Markuksen evankeliumissa puuttuu joidenkin tutkimusten mukaan kuitenkin varhaisimmista käsikirjoituksista, joten jotkut voivat ajatella, että Jeesus kuitenkin tarkoitti jotakin muuta.

Luukkaan evankeliumin lähetyskäskyn (Luuk. 24:46-49) sama kohta osoittaa kuitenkin samaan suuntaan kuin Markus: ”Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.” Luukas 24:49

Johannes puhuu lähetyskäskyssään (Joh. 20:19-23) samoin Pyhän Hengen läsnäolosta: ”Jeesus sanoi uudelleen: “Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: “Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” Johannes 20:21-23

Apostolien tekojen lähetyskäskyssä (Apostolien teot 1:8) Jeesus toteaa: ” Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Apostolien teot jatkaa Luukkaan evankeliumin kertomusta, joten Luukkaan tarkoittama varustus voimana korkeudesta on juuri Pyhän Hengen tuomaa. Apostolien teot on täynnä kertomuksia Pyhän Hengen teoista, joita hän teki Jeesuksen seuraajien elämässä ja heidän kauttaan: kielillä puhumista, Jumalan suurien tekojen julistamista, parantamista, pahojen henkien ulosajamista, ilmestyksiä, kuolleista herättämistä, profetoimista ja muunkinlaisia voimatekoja.

Jeesuksen oma toiminta, samoin alkuseurakunnan elämä on täynnä Pyhän Hengen toimintaa, jota voidaan sanoa armolahjoiksi tai voimateoiksi. Jeesuksen sanat: ”Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa”, onkin syytä ottaa vakavasti. Jeesus on käskenyt muun muassa seuraavaa: ”Julistakaa: ‘Taivasten valtakunta on tullut lähelle.’ Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Matt. 10:7, 8

Eri puolilla maailmaa ne kirkot, joissa annetaan tilaa Pyhän Hengen lahjoille, kasvavat voimakkaimmin. Mekin saamme ottaa Jeesuksen lähetyskäskyjen sisällön tosissamme ja voimme yhdessä odottaa Pyhää Henkeä. Voimme tehdä tilaa hänelle ja harjoitella hänen kuuntelemistaan ja armolahjojaan. Pyhä Henki on Jeesuksen seurakunnalleen, morsiamelleen, lähettämä Henki. Hän on parasta, mitä elämässämme voimme saada. Hän tuo armolahjoineen Jeesuksen meille läheiseksi ja sytyttää meidät kertomaan hänestä eteenpäin.

”Henki ja morsian sanovat: “Tule!” Joka tämän kuulee, sanokoon: “Tule!” Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä.” Ilm. 22:17

Jokainen meistä voi sanoa joka päivä Pyhälle Hengelle: ”Tule”, ja hän tulee. Voimme sanoa yhä uusille ihmisille: ”Tule”, seurakuntaan ja Jeesuksen ja Pyhän Hengen seuraan. Voimme opettaa heitä vuorostaan sanomaan saman yhä uusille ihmisille. Pyhä Henki on uskollinen. Hän tekee sen, mitä Jeesus on luvannut, joka päivä, maailman loppuun asti.