Olen toiminut vuodesta 2011 alkaen yhtenä kouluttajana Viron Lähetyskeskuksen järjestämissä koulutuksissa, jotka on suunnattu seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön vapaaehtoisille vastuunkantajille. Koulutusta on noin kymmenen viikonlopun aikana syys- ja kevätkaudella, ja se pyritään pitämään vuosittain, poikkeuksena koronapandemian aiheuttama katko vuonna 2020. Oma yhden viikonlopun mittainen osuuteni on painottunut opetukseen missionaarisen seurakunnan olemuksesta, Pyhän Hengen merkityksestä ja rukouksesta. Lähetysjohtaja Leevi Reinaru on todennut, että kurssit ovat alkaneet näkyä seurakunnissa siten, että kurssin käyneistä on tullut vastuunkantajia. Koska Virossa ei ole varsinaista nuoriso- tai lapsityön koulutusta, tämä kurssi tukee niitä, jotka voivat ottaa vastuuta noista tehtävistä.

Edellisen lisäksi olen vieraillut Virossa useita kertoja muun muassa Lähetyskeskuksen järjestämillä Kirkkopäivillä.

Samoin olen ollut pitämässä Majatalo-tyyppisiä tilaisuuksia muusikko Pekka Simojoen, EtCetera-kuoron ja evankelista Ilkka Puhakan kanssa.